intro intro
 
Imagini de la festival / Photos from the festival
Joi, 5 octombrie
Ora 16,00 Expozitia personala SEFA ULUKAN (Turcia) / locul : Sala “I.I. C. Bratianu”, Primaria Municipiului Aiud

Photographic art exhibition : SEFA ULUKAN (Turkey)

Ora 17,30 Expozitia personala GELU BOGDAN (Alba Iulia) / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud

Photographic art exhibition: GELU BOGDAN (Alba Iulia, Romania)

Ora 19,00 Proiectie de filme / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud
   
Vineri, 6 octombrie
Ora 11,00 Simpozion: “Fotografia artistica în secolul XXI”, partea I / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud

Ora 16,00 Expozitia Universitatii de Arta si Design, Cluj Napoca, sectia: Foto - video - procesare computerizata a imaginii / locul : Muzeul de Istorie Aiud

Photographic art exhibition: University of Art and Design (Cluj Napoca, Romania)

Ora 17,30 Expozitia ”E Romenqo Than, Lumea Romilor", Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj Napoca, autor Rares Beuran / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud

Photographic art exhibition: ”E Romenqo Than, Lumea Romilor", RAREa BEURAN (Cluj Napoca, Romania)

Ora 19,00 Proiectie de filme / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud
   
Sâmbata, 7 octombrie
Ora 11,00 Simpozion: “Fotografia artistica în secolul XXI”, partea a II-a / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud

Ora 15,00 Expozitia Scolii Populare de Arta si Meserii (Alba Iulia, Romania) / locul : Muzeul de Stiintele Naturii Aiud

Photographic art exhibition: Popular School of Art (Alba Iulia, Romania)

Ora 16,00 Expozitia personala MARK OOSTENDORP (Africa de Sud) / locul : Galeria “D’Art”Aiud

Photographic art exhibition: MARK OOSTENDORP (South Africa)

Ora 17,30 Expozitia internationala de fotografie artistica ART AIUD’06 / locul : Galeriile “Inter-Art”Aiud

the International Photographic Art Exhibition ART AIUD'06

Ora 19,00 Proiectie de filme / locul : Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud

participantii la sectiunea foto / photo section participants: participantii la sec?iunea video / video section participants
AFRICA DE SUD Mark Oostendorp
AUSTRIA Cristina Feier
BELGIA Oana Uiorean
KOsOVO Artan Balaj
MEXIC Isaac santos, Ruth Gonzalez

ROMANIA
Alexandru Rãdulescu, Alba Iulia
Adelina Bolot, Alba Iulia
Corina Bucea, Alba Iulia
Ioana Raica, Alba Iulia
Marius Bucea, Alba Iulia
Ionica Andreea Larisa, Bacãu
Ioana Mardare, Bacãu
Alexandru solomon, Bacãu
Iuliana silvãsan, Blaj
Andrei Vocurek, Bucuresti
Anelise Teodora salan, Bucuresti
Aurel Donescu, Bucuresti
Diana Iacomir, Brasov
Flaviana Enache, Brasov
Ada Ionescu, Cluj Napoca
Radu Fizesan, Cluj Napoca
Robert Lixandru, Cluj Napoca
Ana Andronic, Iasi
Lãcrãmioara Bãlan, Iasi
Costel Iftinchi, Iasi
Mihaela Gavrilean, Iasi
George Popovici, Iasi
Mihaela Bolohan, Iasi
Violeta Radu, Iasi
Ramona Vãlean, sat Mazaresti
simo Geza, simeria
Diana Ornella Ostaficiuc, Timisoara
Ioana Gotea, Turda

AIUD
Adriana Beteag
Andrei Bakó
Angela Beteag
Casandra Ioan
Cristina senesan
Dorel Lazãr
Horváth Iuliu
István Balog
Lörincz Zoltán Jr.
Lörincz Zoltán
Radu Tocaciu
Rodica Pungea
Zoltán Balog

BRAZILIA: Silvia Poloto
KOSOVO: Driton Hajredini
SLOVENIA: Ziga Pislar

ROMANIA:
Enache Flaviana Elena, Brasov
Mihaiela Ilea, Cluj Napoca
Rares Beuran, Cluj Napoca
Piturescu Ionut, Bucuresti
Sîrbulescu Tudor Cosmin, Bucuresti

Andrei Mihai, Cisnadie
Vasile Stoica, Covasna
Ruxandra Grigoras, Falticeni
Claudia Leca, Galati

AIUD:
Andrei Bakó
Iuliu Horváth
Lörincz Zoltán Jr.


Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud
Fundatia “Inter-Art” Aiud
portalul AiudOnline.ro
Consiliul Judetean Alba
Primaria Municipiului Aiud
scoala Populara de Arte si Meserii Alba Iulia
The “Liviu Rebreanu” Cultural Center in Aiud
“Inter-Art” Foundation Aiud
AiudOnline.ro web portal
Alba County Council
Aiud City Hall
Popular school of Art Alba Iulia

În colaborare cu / In colaboration with
Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj Napoca / The Resource Center for Roma Communities

sub Egida Comisiei Nationale a României pentru UNEsCO / Under the Auspices of the National CoMmission of Romania for Unesco

festivalul international de documentare artistice si arta foto
ART AIUD 06, editia II
5 - 7 octombrie 2006, aiud - romania
www.art-aiud.com
international festival of artistic documentaries and photographic arts
ART AIUD 06, IInd edition
5 - 7 October 2006, aiud - romania
www.art-aiud.com
Desfasurarea festivalului
Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud, Fundatia “Inter-Art” Aiud si portalul AiudOnline.Ro va invita sa participati în perioada 5 - 7 octombrie 2006 la festivalul de documentare artistice si arta foto ART AIUD 06, editia II.

Reguli de participare
sunt invitate sa participe persoane din întreaga lume, cu fotografii si filme de scurt metraj.

Conditii de participare
Festivalul este deschis tuturor indiferent de vârsta sau pregatire. Participantii se pot înscrie în festival cu 3-5 fotografii si/sau cu 1-2 filme de scurt metraj.

Autorii fotografiilor si filmelor vor primi distinctii si vor fi contactati prin e-mail sau telefonic. Pentru a putea primi distinctia si CD-catalogul este important sa completati în formularul de înscriere o adresa de contact corecta. Datele dvs. de contact sunt confidentiale si nu vor fi facute publice fara acordul dvs. (formularul de înscriere se poate downloada de pe site-ul festivalului www.art-aiud.com).

specificatii tehnice

1. sectiunea foto
- tehnica de realizare a lucrarilor: foto;
- fiecare concurent poate trimite pâna la un numar de 3 - 5 lucrari (alb-negru si/sau color) ;
- lucrarile trebuie sa fie :
- cele realizate cu aparate foto digitale: se trimit listate
- cele realizate cu aparate foto clasice: originalele
- nu este permisa mentionarea în fotografie (în imagine) a numelui autorului, a homepage-ului acestuia, sau a altor informatii. Acestea vor fi specificate în formularul de înscriere urmând sa apara lânga fotografie.

2. sectiunea video
- tehnica de realizare a lucrarilor: video;
- fiecare concurent poate trimite pâna la un numar de 1 - 2 filme (alb-negru si/sau color) ;
- durata: 10-20 minute
- tema : libera
- materialele se pot trimite:
- în format DVD (formatul preferat)
- pe caseta VHs sau Mini DV, sau pe CD/ DVD în format MPEG1-2 (rezolutia minima 352x288 / 25 fps)

Înscrierea lucrarilor, data limita
Formularul de înscriere se poate descarca de la: www..art-aiud.com ; sau se poate cere prin email de la adresa : info@art-aiud.com
Fotografiile si filmele se trimit la adresa :
Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud
str, Transilvaniei, nr. 35
515200 Aiud, jud. Alba, România
Ultima data de trimitere a lucrarilor este 1 septembrie 2006 (data postei)

Distinctii
Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud, Fundatia “Inter-Art” Aiud si portalul AiudOnline.Ro ofera distinctii participantilor.

Utilizarea materialelor, copyright
Lucrarile înscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra lucrarilor înscrise în acest festival. Participantul este de acord cu afisarea lucrarilor sale în site-urile art-aiud.com, aiudonline.ro, aiud-art.ro. si inter-art.ro, precum si la evenimentele organizate de Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud si Fundatia "Inter-Art" Aiud. Toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.

Confidentialitate
Toate datele personale ale participantilor sunt confidentiale. Detaliile participantilor pot fi folosite doar pentru functionarea normala a festivalului.

Clauze finale
Prin participarea la acest festival, participantul confirma faptul ca a citit si a înteles prevederile de mai sus. Lucrarile care nu sunt conforme cu aceste precizari vor fi descalificate. Organizatorii nu restituie materialele primite.

contact pentru întrebari legate de festival
info@art-aiud.com
www.art-aiud.com

The unfolding of the festival
The “Liviu Rebreanu” Cultural Center in Aiud, the “Inter-Art” Foundation Aiud and AiudOnline.ro web portal invite you to take part in the International Festival of artistic documentaries and photographic arts ART AIUD 06, 2nd Edition (5 – 7 October, 2006).

Participation Rules
People from all over the world are invited to participate with photos and short films.

Participation Conditions
The festival is open to all, regardless of the participants’ age or professional training. The participants can apply with 3-5 photos or/and 1-2 short films.

The authors of the photos/ films will receive diplomas and will be contacted by telephone or email. In order for the artists to receive the diplomas and CD/ catalogue, it is important that they write down a valid address on the application form. The participant’s contact informations are confidential and are not going to be public without the participant permission (the entry form can be downloaded from the festival home-page: www.art-aiud.com).

Technical specifications

1. Photo section
- Technique: photography
- Every participant can send up to 3-5 works (black and/or white/color),
- The works’: for digital photos, printed on paper; for classical photos: original
It is forbidden for the artist’s name, homepage or other information to be mentioned on the photo. This information will be specified in the application form and will be displayed next to the photo.

2. Video section
- Technique: video;
- Every participant can send 1 or 2 films (black and/or white/ color)
- Duration of the films: 10-20 min.
- Theme: free
- Materials can be sent:
- In a DVD format (prefered format)
- On VsH or Mini DV tape or on a CD/ DVD, in MPEG1-2 format (minimal resolution 352x288 / 25 fps)

Application deadline
The application form can be downloaded from www.art-aiud.com ; or you can request it at: info@art-aiud.com
The photographs and the movies will be sent to the address:
Centrul Cultural "L. Rebreanu" Aiud
str, Transilvaniei, nr. 35
515200 Aiud, jud. Alba, România
Deadline for sending the works: 1 september 2006 (postal date)

Diplomas
The participants will be granted diplomas from the “Liviu Rebreanu” Cultural Center in Aiud, the “Inter-Art” Foundation and AiudOnline.ro web portal.

Use of materials, copyright
The works participating in this festival must abide by copyright regulations. The participants must own all the rights to the works entering this competition. The participants agree with their works being displayed on the following sites: art-aiud.com, aiudonline.ro, aiud-art.ro and inter-art.ro, as well as within the events organized by the “Liviu Rebreanu” Cultural Center and the “Inter-Art” Foundation, Aiud. The authors hold the copyright for their works.

Confidentiality
All the personal data of the participants are confidential. Details concerning the participants can only be used for the proper functioning of the festival.

Final Clauses
By taking part in this festival, the participant confirms having read and therefore understood the above-mentioned provisions. The works that do not respect these provisions will be disqualified. The organizers will not give back the art works received.

for any question regard the festival please do not hesitate to contact us at
info@art-aiud.com
www.art-aiud.com


descarcã: 
  - detaliile despre eveniment:   descarca (45 kb) - descarca (105 kb)
  - formularul de inscriere   descarca (420 kb) - descarca (124 kb)
download: 
  - details about the festival:   descarca (45 kb) - descarca (105 kb)
  - entry form   descarca (420 kb) - descarca (124 kb)
powered by AiudOnline.ro info@art-aiud.com designed & hosted by Robilix WEB